Brend menadžment

 

OBRAZOVNI CILJ

Upoznati studente sa osnovnim konceptom i principima brendinga i obučiti ih za planiranje, realizaciju i kontrolu aktivnosti upravljanja brendom.

 

ISHODI OBRAZOVANJA

Stečena znanja, sposobnosti i veštine potrebne za izgradnju i održavanje uspešnih brend strategija.

 

SADRŽAJ STRUKTURA PREDMETA

Teorijska nastava: Koncept brenda. Oblast primene brenda - proizvod, usluga, organizacija, geografska lokacija, osobe, ideje i trgovačke marke. Razvoj brenda od proizvoda preko robne marke. Kreiranje brenda. Vrednost brenda. Elementi brenda: ime, logo, dizajn, ličnost, poruka. Osnov, suština brenda. Pozicioniranje brenda. Brend identitet. Planiranje brend identiteta. Brend imidž. Arhitektura brenda. Emocionalno brendiranje. Proces i instrumenti komunikacije brenda. Integrisane marketinške komunikacije. Korporativne komunikacije. Internet komunikacije. Inovativne strategije komunikacije brenda.  Životni ciklus brenda. Proces upravljanja brendom. Koncept realne vrednosti brenda. Realna vrednost brenda za organizaciju. Realna vrednost brenda za kupce. Merenje vrednosti brenda. Strategije ekstenzije brenda. Brend u međunarodnom poslovanju. Globalni vs. lokalni brend. Efekat zemlje porekla. Strategije nastupa brenda na međunarodnom tržištu.  

Praktična nastava: Upoznavanje sa relevantnim domaćim i međunarodnim  institucijama i organizacijama. Analiza primera iz prakse. Razvoj elemenata brenda. Razvoj komunikacijskog miksa brenda. Razvoj strategija brenda. Razvoj strategija nastupa na međunarodnom tržištu. Izrada i odbrana projektnog rada. 
 

METODE IZVOĐENJA NASTAVE

Predavanja ilustrovana pomoćnim audio-vizuelnim sredstvima, interaktivna diskusija, rad u malim grupama, rešavanje i predstavljanje studija slučajeva, igra uloga, samostalno istraživanje studenata, konsultacije u izradi projektnog rada i samostalan rad studenata kroz učenje i izradu projektnog rada.

 
LITERATURA
		

Cicvarić Kostić, S., Štavljanin, V. (2020). Brend menadžment - kreiranje prepoznatljive vrednosti, Beograd: FON

	
Damnjanović, V. (2012). Marketing u praksi - primena mm metode studije slučaja (deo 5, segment a)
 
 
STRUKTURA OCENE:
 
	Prisustvo i aktivnosti u toku nastave  10	
	Projetkni rad                     30
	Usmeni ispit                     60