Ponašanje potrošača

Cilj predmeta: Sticanje znanja i veština potrebnih za potpuno razumevanje ponašanja potrošača, izučavanje kako se na ponašanje potrošača može uticati različitim marketing strategijama, kako se ponašanjem potrošača mogu procenjivati marketing strategije i kako se znanja mogu primeniti u marketinškoj praksi.


Ishod predmeta: Ovladavanje teorijskim znanjima iz oblasti ponašanja potrošača, razvijanje sposobnosti i veštine studenata da primene strategije usmerene ka potrošaču u praksi.


Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava: Ponašanja potrošača kao naučna disciplina. Razumevanje ponašanja potrošača. Ponašanje potrošača kao dinamičan proces. Spoljni uticaji koji utiču na odluku o kupovini. Razvoj i upotreba informacija o ponašanju potrošača. Metode istraživanja ponašanja potrošača: ankete, fokus grupe, intervjui, eksperimenti. Tipovi istraživanja ponašanja potrošača. Određivanje ciljnih segmenata. Uticaj propagande na ponašanje potrošača. Psihološke osnove ponašanja potrošača: motivacija, sposobnost, mogućnosti, pažnja, percepcija, znanje, razumevanje, stavovi zasnovani na iskustvu, očekivanjima i željama. Proces približavanja potrošačima. Prikupljanje informacija o ponašanju potrošača pri kupovini. Prosuđivanje i odlučivanje prilikom kupovine. Psihološka stanja posle kupovive. Potrošačka satisfakcija ili razočaranost. Kulturalne razlike kod potrošača: socijalne, etičke, religiozne, lične. Uticaj pripadnosti određenoj socijalnoj klasi na proces kupovine. Uticaj ličnih vrednosti na proces kupovine. Uticaj uspomena na proces kupovine. Simbolična značenja proizvoda za potrošače. Uticaj inovacija na potrošače. Klasifikacija oblika ponašanja potrošača prilikom kupovine. Dobre i loše strane poznavanja procesa kupovine kod potrošača. Etički aspekti zaštite potrošača. Godište i uticaj na ponašanje porošača. Uticaj tržišnih kretanja na ponašanje potrošača. Marketing menadžeri i njihove odluke o prodaji proizvoda zasnovane na istraživanju ponašanja potrošača. Zavisnost odluka o proizvodu, ceni, distribuciji i promociji od ponašanja potrošača. Osluškivanje potreba potrošača i inoviranje proizvoda u skladu sa novim zahtevima. Razvoj potrošačko orijentisanih strategija. Kreiranje i difuzija globalne potrošačke kulture.

Praktična nastava: Vežbe, studije slučaja, Studijski istraživački rad: Rešavanje i analiza studije slučaja. Kreativne radionice i prezentacija rezultata. Značaj usmerenosti na potrošača. Percepcija potrošača. Učenje i memorija potrošača. Motivacija potrošača. Ličnost potošača. Segmentacija, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje. Uticaj referentnih grupa. Stavovi potrošača. Promene stavova potrošača. Donošenje odluka potrošača. Uticaj kulture na potrošača. Istraživanje potrošača. Izrada seminarskog rada.


Literatura:

Osnovna:
1. Maričić B., Ponašanje potrošača, CID, Ekonomski fakultet, 2005.
2. Hoyer W., MacInnis D., Consumer Behavior, Houghton Mifflin Company, New York, 2004.

Dopunska:
1. članci iz eminentnih žurnala: Journal of Marketing, Journal of Consumer Research

 

Način polaganja ispita:

Projektni rad (izrada i odbrana)    70 poena

Test                                                    30 poena

 

Materijal potreban za test (Maričić B., Ponašanje potrošača, CID, Ekonomski fakultet, 2005):

Deo 1 - strane 9-31

Deo 2 - strane 87-104

Deo 4 - strane 167-200 i 218-227

Deo 5 - strane 276-318

Deo 6 - strane 375-410

 

Smernice za projektni rad


Pismeni deo ispita (test) u junskom roku 2019. godine će se održati 27.06.2019. u 15h, sala C301.

Poeni - projektni rad (školska 2018/19)

Poeni - test jun 2019

Ocene - jun 2019

Upis ocena u junskom roku 2019. će se održatu u petak 28.06. u 16h u kabinetu 202.

U slučaju sprečenosti da se dođe na upis ili nemogućnosti da se indeks posalje po nekome, ocena se mora potvrditi na meil velimir.stavljanin@fon.bg.ac.rs.

Ukoliko se ne dođe na upis i ne potvrdi ocena, smatraće se da je ocena poništena.

 

Pismeni deo ispita (test) u julskom roku 2019. godine će se održati 11.07.2019. u 11h, sala 103. 

 

Pismeni deo ispita (test) u septembarskom roku 2019. godine će se održati 05.09.2019. u 15h, sala će biti naknadno određena.

 

Predavanja

Prof. dr Radmila Janičić

Prof. dr Velimir Štavljanin

 

Vežbe

Prof. dr Marija Jović

Doc dr. Branka Novčić Korać