Preduzetnički marketing

Opis predmeta:

Preduzenički marketing je izborni predmet na kome se marketing izučava kroz aktivnosti malih firmi i novih preduzetničkih poduhvata (startapa). Koncept preduzetničkog marketinga se na predavanjima izučava kroz preduzetništvo (način na koji se tržišne šanse implementiraju u inovativne vrednost za kupca), resurse (koje je neophodno obezbediti), proces stvaranja vrednosti za kupca, kao i učesnike u procesu stvaranja vrednosti za kupca (interne i eksterne). Na predmetu se takođe izučavaju karakteristike preduzetničkog marketinga: orijentacija na rast, orijentacija na tržišne šanse, korišćenje znanja i iskustva stečenih na tržištu, dvosmerna interakciju sa kupcima, kreiranje vrednosti kroz izgradnju odnosa i umrežavanje, kao i neformalna marketing istraživanja.

Na vežbama se primenjuje "Customer Development" metoda (izvorno razvijena na Stanford Univerzitetu) na osnovu koje se vrši testiranje izabrane preduzetničke ideje, identifikovanje tržišnog potencijala, izbor kanala (komunikacije i distribucije) i definisanje kljucni aktivnosti, kao i kreiranje strategije pozicioniranja nove ponude na tržištu.

Nastavnici:

doc. dr Milan Okanović

prof. dr Slavica Cicvarić Kostić

Način polaganja:

Projektni rad: 40 poena

Test: 50 poena

Angažovanje na nastavi: 10 poena

Download:

Preduzetnički marketing 2021 | Poeni na predispitnim obavezama.pdf