Marketing strategije u onlajn okruženju

Cilj predmeta

 

Sticanje znanja i veština potrebnih za definisanje marketing strategija kako bi se obezbedila bolјa tržišna pozicija u onlajn okruženju i konkurentnost na dugi rok, kao i savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u strateškom marketingu na Internetu.

 

Ishodi predmeta

 

Unapređenje znanja i veština studenata za kreiranje i pobolјšanje marketinških strategija u onlajn okruženju, upotrebu novih medija u komunikaciji sa cilјnim grupama, kreiranje sadržaja i postizanje interakcije u onlajn okruženju.

 

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava

 

Pojam i specifičnosti onlajn okruženja, proces strateškog planiranja, strateška analiza onlajn okruženja, analiza onlajn konkurencije, analiza onlajn kompanije, analiza onlajn kupaca, internet i marketing miks, formulisanje strategija, razvoj strategija, analiza sredstava za realizaciju onlajn marketing strategija, implementacija strategija, evaluacija primene strategija.

 

Praktična nastava

 

Studije slučaja iz prakse, radionice, studijski istraživački rad.

 

Literatura

 

  1. Jovic M (2016) Strategije izgradnje poverenja u e-trgovini. Beograd: Zadužbina Andrejević.
  2. Chaffey D, Smith PR (2013) Emarketing Excellence. Planning and Optimizing your Digital Marketing. New York: Routledge.
  3. Scott DM (2013) The New Rules of Marketing and PR. New Jersey: John Wiley and Sons.
  4. Roberts ML, Zahay D (2012) Internet Marketing. Integrating Online and Offline Strategies. Stamford: Cengage Learning.

 

Projektni rad

 

Smernice za projektni rad 2018 -19.pdf