Međunarodni marketing i evropsko poslovanje

Cilj predmeta

Sticanje znanja iz oblasti međunarodnog marketinga i razumevanje marketinga u međunarodnom kontekstu, posebno evropskog poslovanja.

 

Ishod predmeta

Unapređena znanja, sposobnosti i veštine studenata za timski rad na rešavanju problema, kroz sticanje znanja o međunarodnom marketing u kontekstu evropskog poslovanja.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Međunarodne trgovinske organizacije (evropske i svetske). Ekonomski, tehnološki, finansijski i političko-pravni trendovi na međunarodnom tržištu. Specifičnosti kultura visokog i niskog konteksta. Internacionalizacija marketing aktivnosti. Multinacionalni i globalni marketing. Organizovanje međunarodnih marketing aktivnosti. Strategijski koncept međunarodnog marketinga. Strategija „globalne integracije“ (standardizacije). Strategija „lokalne responzivnosti“ (adaptacije). Koncept proizvoda u međunarodnom marketingu, Strategije proizvoda na međunarodnom tržištu. Karakteristike proizvoda. Cena u međunarodnom marketingu. Određivanje cene na međunarodnom tržištu. Distribucija u međunarodnom marketingu. Načini ulaska na međunarodno tržište. Marketinška komunikacija na međunarodnom tržištu. Specifičnosti menadžmenta u Evropskoj uniji i u evropskim zemljama koje nisu članice EU. Evropska ekonomska interesna grupacija. Preduzeća u Srbiji i izazovi evropskog i globalnog menadžmenta.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad Upoznavanje studenata i aktivno učestvovanje putem interaktivne nastave i razmatranje tema kao što su: Definisanje misije, ciljeva i strategija u međunarodnom poslovanju. Suština i osobenost međunarodnog marketing istraživanja. Kkomparativna analiza u modelu selekcije inostranih tržišta. Alternativne strategije ulaska na inostrano tržište. Razrada pristupa evropskom menadžmentu i globalizaciji poslovanja.

 

Literatura

Filipović V., Kostić-Stanković M.: „Marketing u globalnom okruženju“, FON, Beograd, 2009.

 

STRUKTURA OCENE

aktivnost u toku predavanja                            20  poena

usmeni ispt                                                      30  poena*

projektni rad                                                    50  poena**

* Delovi knjige koji se pripremaju za usmeni deo ispita:
Deo 1. Marketing i globalno poslovno okruženje
Deo 2. Planiranje marketinga u globalnom okruženju
Deo 4. Međunarodni marketing miks

** Struktura projektnog rada
1.	Kratak opis i portfolio odabrane kompanije
2.	Analiza jednog međunarodnog tržišta i industrije kojoj pripada odabrana kompanija
3.	Analiza 3 direktna konkurenta kompanije na odabranom međunarodnom tržištu
4.	Analiza strategije izlaska na odabrano međunarodno tržište