Upravljanje reputacijom i društvena odgovornost

Cilj predmeta

Sticanje znanja iz oblasti konceptualizacije, teorijskih i praktičnih modela i načina merenja korporativne reputacije, kao i uticaja korporativne društvene odgovornosti na poslovne performanse. Savladavanje tehnika strateškog planiranja komunikacija u cilju unapređenja reputacije, kroz integrisanje korporativne društvene odgovornosti, marketinških i korporativnih komunikacija.

 

Ishod predmeta

 

Izgrađena sposobnost i poznavanje metodologije upravljanja reputacijom, planiranja adekvatne komunikacione strategije i upravljanja različitim dimenzijama korporativne društvene odgovornosti. Uspešna primena stečenih znanja u unapređenju reputacije organizacija u savremenom poslovnom okruženju.

 

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava: Pojam korporativne reputacije. Reputacija u kontekstu percepcije stejkholdera i u kontekstu poslovne i komunikacione strategije. Korporativna reputacija i srodni koncepti. Uticaj reputacije na druge aspekte i rezultate poslovanja. Modeli i merenje korporativne reputacije. Model za merenje korporativne reputacije u Srbiji. Kulturološka determinisanost modela. Pojam i dimenzije korporativne društvene odgovornosti (KDO). Uticaj KDO na poslovne performanse i ponašanje potrošača. Upravljanje društvenom odgovornošću. Evaluacija i merenje KDO. Institucije i indeksi društvene odgovornosti. Komuniciranje društveno odgovornog poslovanja. Integrisanje korporativne društvene odgovornosti, marketinških i korporativnih komunikacija. Etički aspekti komunikacije. Marketing sa društvenim povodom. „Zeleni marketing”. Socijalni marketing. Integrisane medijske kampanje u funkciji upravljanja reputacijom. Interna komunikacija u funkciji upravljanja reputacijom. Odnosi sa poslovnom zajednicom i institucijama javne uprave. Krizna komunikacija i očuvanje reputacije.

 

Praktična nastava: Analiza primera iz prakse. Izrada strateškog plana komunikacije u cilju unapređenja reputacije. Istraživanje društveno odgovorne prakse. Simulacije rešavanja konkretnih poslovnih problema.

 

Literatura

Literatura za usmeni ispit

Vlastelica T., Korporativna reputacija i društvena odgovornost, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2016

Dodatna literatura

Vlastelica Bakić, T., Lalić, D., Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2013“, FON, Beograd, 2013.

Fombrun C., Van Riel C., Fame and Fortune - How Successful Companies Build Winning Reputations, Financial Times/Prentice Hall, 2004.

Filipović V., Kostić-Stanković M.: „Odnosi s javnošću“, FON, Beograd , 2008.

 

STRUKTURA OCENE

 

Aktivnost u toku predavanja                                       10  poena

Usmeni ispit                                                                   60  poena

Izrada i odbrana projektnog Zadatka                       30  poena

Ispitna pitanja UR i DO 2018.pdf