PRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA

Studenti koji su prijavili diplomski rad kod profesora sa Katedre za marketing menadžment i odnose s javnošću nakon predaje teme u studentsku službu treba da pošalju mejl na adresu katedra.marketing@fon.bg.ac.rs . 

Mejl treba da sadrži sledeće informacije:

Subject mejla: Prijava teme za diplomski rad

- Ime i prezime studenta

- Tema diplomskog rada

- Ime i prezime mentora