Odnosi s javnošću

 

Literatura:

Filipović V., Kostić- Stanković M. “Odnosi s javnošću”, FON, Beograd 2008.

 

Način polaganja ispita:

Studenti koji nisu slušali i polagali ispit tokom TRANSFER studija:

Projektni rad (Plan odnosa s javnošću)

Pismeni deo ispita obuhvata:

1. Pojam i značaj odnosa s javnošću

2. Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (oblasti 2.1 - 2.6)

 

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja na usmenom ispitu

2. Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (oblasti 2.7 i 2.8)

3. Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću

4. Etika i društvena odgovornost odnosa s javnošću

5. PRILOG 1 i PRILOG 2

 

Studente koji su ispit Odnosi s javnošću polagali tokom TRANSFER studija:

Projektni rad (Plan odnosa s javnošću)

Usmeni deo ispita, delovi knjige:

2. Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (oblasti 2.7 i 2.8)

3. Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću

4. Etika i društvena odgovornost odnosa s javnošću

 

Priznaje se položen deo ispita, delovi knjige:

1. Pojam i značaj odnosa s javnošću

2. Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (oblasti 2.1 - 2.6)