Strateški marketing

 

OBRAZOVNI CILj:

Sticanje znanja i veština potrebnih za definisanje marketing ciljeva i strategija kako bi se obezbedila bolja tržišna pozicija i konkurentnost na dugi rok i savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u strateškom marketingu i njihova primena.

 

ISHODI OBRAZOVANjA (STEČENA ZNANjA):

Unapređena znanja, sposobnosti i veštine studenata za timski rad na rešavanju problema, kroz sticanje znanja o strateškom marketingu.

 

SADRŽAJ/STRUKTURA PREDMETA:

Teorijska nastava: Pojam i značaj strateškog marketinga; Strateško planiranje i proces upravljanja marketingom; Portfolio plan organizacije; SWOT analiza; Osnovni elementi formulisanja marketing strategije; Vrste marketing strategija; Preduzetničke marketing strategije; Određivanje marketing strategije; Razvijanje marketing strategije; Marketing strategija i planiranje miksa proizvoda; Strategija razvoja novog proizvoda; Strategija pozicioniranja proizvoda; Strategija formiranja cene; Strategije distribucije i prodaje. Promotivne strategije. Globalizacija tržišta i globalne marketing strategije.

 

Praktična nastava: Vežbe, Studijski istraživački rad: Analiza studija slučajeva iz prakse.

LITERATURA:

Vinka Filipović, Radmila Janičić. „Strateški marketing”, FON, Beograd, 2010.

 

 

Struktura ocene:

30 %       Seminarski rad (dve analize studija iz prakse obrađene na vežbama)

70 %       Teorijski deo ispita i analiza studije slučaja – (Knjiga V.Filipović, R.Janičić: „Strateški marketing”, FON, Beograd, 2010)

Za test iz predmeta Strateški marketing uče se sledeće oblasti:

- Koncept strateškog marketinga
- Tržišno orijentisani starteški marketing
- Strateška analiza okruženja
- Strateško marketing planiranje
- Implementacija marketing strategija

 

Projektni rad generacija 2020/21

Uputstvo i raspored_odbrana_projektnih radova.pdf

Strateski marketing - poglavlja za usmeni ispit.zip

Strateski marketing - kompletirana tabela poena sa vežbi.pdf

Strateški marketing - konačna tabela poena i predlog ocena | Januar 2021.pdf

Strateški marketing - poeni sa projektog rada.pdf

Strateški marketing - konačna tabela poena i predlog ocena | Februar 2021.pdf