Međunarodni marketing

OBRAZOVNI CILj:

Sticanje znanja iz oblasti međunarodnog marketinga i razumevanje marketinga u međunarodnom kontekstu.

 

ISHODI OBRAZOVANJA

Unapređena znanja, sposobnosti i veštine studenata za timski rad na rešavanju problema, kroz sticanje znanja o međunarodnom marketingu.


SADRŽAJ/STRUKTURA PREDMETA:

Teorijska nastava:. Međunarodno okruženje. Svetska trgovina. Međunarodne trgovinske organizacije (evropske i svetske). Ekonomski, tehnološki, finansijski i političko-pravni trendovi na međunarodnom tržištu. Multi-klulturalno okruženje. Kultura. Elementi kulture. Kulturne vrednosti. Specifičnosti kultura visokog i niskog konteksta. Promene u kulturi. Internacionalizacija marketing aktivnosti. Multinacionalni i globalni marketing. Organizovanje međunarodnih marketing aktivnosti. Strategijski koncept međunarodnog marketinga. Strategija „globalne integracije“ (standardizacije). Strategija „lokalne responzivnosti“ (adaptacije). Koncept proizvoda u međunarodnom marketingu, Strategije proizvoda na međunarodnom tržištu. Karakteristike proizvoda. Cena u međunarodnom marketingu. Određivanje cene na međunarodnom tržištu. Uslovi prodaje. Uslovi plaćanja. Distribucija u međunarodnom marketingu. Načini ulaska na međunarodno tržište. Kanali prodaje. Marketing logistika. Marketinška komunikacija na međunarodnom tržištu. Jezik, kultura, komunikacija. Proces marketinške komunikacije. Instrumenti marketinške komunikacije. Praktična nastava: Vežbe, Studijski istraživački rad: Upoznavanje studenata i aktivno učestvovanje i razmatranje tema kao što su: marketing miks, definisanje misije, ciljeva i strategija u međunarodnom poslovanju putem interaktivne nastave. Mesto i uloga marketinga u procesu internacionalizacije poslovanja, suština i osobenost međunarodnog marketing istraživanja, komparativna analiza u modelu selekcije inostranih tržišta, alternativne strategije ulaska na inostrano tržište.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

I Varijanta:

Rešavanje studije slučaja

 

Nestle: zadatak

Zadatak projektnog rada je lansiranje jednog proizvoda iz portfolija na inostrano tržište

Studenti biraju proizvod iz portfolija, koji je raspoloživ na sajtu kompanije http://www.nestle.rs

Zahtevi:

1. Za izabrani proizvod izabrati tržište (isključiti region).
2. Izbor tržišta se vrši analizom.
3. Uraditi analizu industrije na izabranom tržištu.
4. Odrediti strategiju ulaska na izabrano tržište.
5. Dati predlog marketing strategije za izabrano tržište
   - Ciljna grupa
   - Marketing miks
   - Termin plan i efekti

NAPOMENA: Kompanija je izabrana na osnovu jake reputacije i vrednosti brenda. Nije dozvoljeno kontaktiranje kompanije za potrebe izrade projektnog rada

 

Kriterijumi ocenjivanja

Ocenjuje se Power Point prezentacija od 20 slajdova

- Odgovor na zadatke   35
- Logički tok prezentacije (ono sto je dato u analizi je ispraćeno dalje rešenjem i zaključkom)   35
- Analitičke veštine, veštine rešavanja problema, veštine prezentovanja, upravljanja vremenom, timski rad   15
- Odgovor na pitanja pri odbrani rešenja   15

II Varijanta:

Test - obuhvata gradivo iz knjige: Filipović V, Kostić-Stanković M: Marketing u globalnom okruženju, FON, Beograd, 2009

 

LITERATURA

Filipović V, Kostić-Stanković M: Marketing u globalnom okruženju, FON, Beograd, 2009.