Marketing

MARKETING 2017 2018 - PREDISPITNE OBAVEZE (ažurirana tabela).pdf

RASPORED ODBRANA DOMAĆIH ZADATAKA

INFORMACIJA ZA STUDENTE KOJI SU ODBRANILI DOMAĆI ZADATAK PRETHODNIH GODINA

[NASTAVA NA ENGLESKOM] PRIJAVA TIMOVA ZA DOMAĆI ZADATAK 

Timovi za izradu domaćeg zadatka 2017 - revidirana tabela.pdf

Tekst domaćeg zadatka 2017/18.pdf

Uputstvo za izradu domaćeg zadatka 2017/2018.pdf

ESPB: 6

CILJEVI NASTAVE:

 

Sticanje znanja i veština iz oblasti marketinga.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u marketingu i njihova primena u procesu upravljanja marketingom.

 

LITERATURA:

 

Osnovna literatura:

V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Marketing menadžment, FON, Beograd, 2017.

 

Preporučena literatura:

F. Kotler, K. L. Keler, Marketing menadžment, Data status, Beograd, 2006.

D. Džober, Osnovi marketinga, Data status, Beograd, 2006.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

 

Usmeno odgovaranje na četiri ispitna pitanja. Četvrto ispitno pitanje se odnosi na primer iz prakse.

Uslov za izlazak na usmeni deo ispita u svakom ispitnom roku je položen ELIMINACIONI TEST koji se organizuje pre ispita. Položen eliminacioni test važi samo za tekući ispitni rok.

 

Struktura ocene

 

Projektni rad 30 poena

Učešće u istraživanju 10 poena

Usmeni ispit 60 poena

-------------------------------------------

Suma 100 poena

 

Projektni rad se brani u poslednjim terminima vežbi. Studenti na daljinu ne rade projektni rad, već poene na predispitnim obavezama ostvaruju izradom zadataka koji su postavljeni na sistemu studija na daljinu.

Broj poena na predispitnbim obavezama ulazi u završnu ocenu studenata zaključno do oktobra 2018. godine.

Učešće u istraživanju biće organizovano 23. decembra 2017. (subota) od 12:45 do 16:00h. Detaljnija uputstva i prijava za učešće u istraživanju biće postavljeni na sajt predmeta do početka decembra.