Marketing

Marketing 2019/20 | Tabela sa poenima.pdf

Marketing 2019/20 | Projektni zadatak - poeni.pdf

Marketing 2019/20 | Raspored odbrana (updated)

Marketing 2019/20 | Struktura prezentacije.pdf

Marketing 2019/20 | Rezultati kolokvijuma

Marketing 2019/20 | Kolokvijum - uvid u radove

Marketing 2019/20 | Raspored polaganja kolokvijma

Marketing 2019/20 | Checkpoint 1 - Rezultati i obaveštenje

Marketing 2019/20 | Projektni zadatak.pdf

Marketing 2019/20 | Tabela prijavljenih timova.pdf

Marketing 2019/20 | Tabela timova - individualne prijave.pdf

ESPB: 6

CILJEVI NASTAVE:


Sticanje znanja i veština iz oblasti marketinga.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u marketingu i njihova primena u procesu upravljanja marketingom.


LITERATURA:


Osnovna literatura:

Kostić-Stanković M, Filipović V, Štavljanin V. Marketing, FON, Beograd, 2017.


STRUKTURA OCENE:

Projektni rad 30 poena

Učešće u istraživanju 10 poena

Kolokvijum 30 poena (prva 3. dela knjige - do 173 str.)

Usmeni ispit 30 poena (od 4. dela, do kraja knjige - od 173 str.)

---------------

Suma 100 poena

II VARIJANTA

Projektni rad 30 poena

Učešće u istraživanju 10 poena

Usmeni ispit 60 poena (cela knjiga)

----------------

Suma 100 poena

Broj poena na predispitnbim obavezama ulazi u završnu ocenu studenata zaključno do oktobra 2019. godine.

Studenti na daljinu će raditi projektni rad identičan onom koji se radi na redovnoj nastavi, a detaljne informacije naći će se na sajtu do 7.10.

M.Okanovic - Problem Solution Fit.pdf

Korisni linkovi - intervjiusanje ciljne grupe.pdf

M.Okanovic - Market sizing.pdf

Određivanje profilia ciljne grupe i veličine tržišta - korsisni linkovi.pdf