Marketing


Raspored odbrana domaceg zadatka za grupe B2, B3, B7.pdf

Raspored odbrana za grupe B8, B9 i B10

Rezultati kolokvijuma

Naknadno upisani studenti mogu se prijaviti za izradu projektnog rada na linku. Prijava i izrada projektnog rada je individualna. Tekst zadatka i uputstvo se nalaze na sajtu predmeta. Kriterijumi ocenjivanja rada biće prilagođeni individualnom radu.

Prijava studenata za projektni rad na nastavi na engleskom jeziku

Prijava NAKNADNO UPISANIH studenata za izradu projektnog zadatka

Timovi za izradu projektnog zadatka

Prijava za slušanje nastave na engleskom jeziku

Projektni rad - Marketing 2018/19.pdf

Uputstvo za izradu projektong rada - Marketing 2018/19.pdf

M_Okanovic - Problem Solution Fit.pdf

Uputstvo za izradu projektong rada - Studenti na daljinu

Prijava (REDOVNI STUDENTI) za izradu projektnog zadatka (redovni studenti mogu prijaviti 1-5 članova tima. Ukoliko prijavi <5 članova, ostali članovi će im biti dodeljeni naknadno).
Prijava (STUDIJE NA DALJINU) za izradu projektnog zadatka (studenti na daljinu rade projektni rad individualno i prijavljuju se pojedinačno)

 

ESPB: 6

CILJEVI NASTAVE:


Sticanje znanja i veština iz oblasti marketinga.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u marketingu i njihova primena u procesu upravljanja marketingom.


LITERATURA:


Osnovna literatura:

Kostić-Stanković M, Filipović V, Štavljanin V. Marketing, FON, Beograd, 2017.


STRUKTURA OCENE:

I VARIJANTA

Projektni rad 30 poena

Učešće u istraživanju 10 poena

Kolokvijum 30 poena (prva 3. dela knjige - do 173 str.)

Usmeni ispit 30 poena (od 4. dela, do kraja knjige - od 173 str.)

---------------

Suma 100 poena


II VARIJANTA

Projektni rad 30 poena

Učešće u istraživanju 10 poena

Usmeni ispit 60 poena (cela knjiga)

----------------

Suma 100 poena

Broj poena na predispitnbim obavezama ulazi u završnu ocenu studenata zaključno do oktobra 2019. godine.

Studenti na daljinu će raditi projektni rad identičan onom koji se radi na redovnoj nastavi, a detaljne informacije naći će se na sajtu do 7.10.